Kategori arşivi: Bibliyografya

Türk hukuk bibliyografisi (kaynakça)

29-Banka Hukuku

Banka Hukuku bibliyografyası: a) Genel Olarak 1902 – Akbulut, Alirıza : Bankaların Mali Bünyelerinin Zayışaması Sonucu Alınacak Tedbirler (Vergi Dünyası, 2001/234, s . 146-156). 1903 – Akıl, Mustafa : Repo, Ters Repo İşlemlerinde ve Vadeli Mevduat Hesaplarında Değerleme (Vergi Sorunları … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

28-Kooperatifler Hukuku

Kooperatifler hukuku bibliyografyası: 1899 – Çetin, Muharrem : Kooperatif Kuruluflunda Halkla İliflkiler (Türk- Koop Ekin, 2001/17, s. 12-19). 1900 – Özkök, Servet – Dardağan, Fatih : Konut Yapı Kooperatiflerinde Arsaların Kat Karflılığı Müteahhide Verilmesi (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/154, s. 56-62). … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

27-Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku bibliyografyası : a) Genel Konular 1586 – Aktaş, Cihan : Gelişmekte Olan Ülkelerde Rekabet Politikası, Sorunları ve Çözüm Önerileri, (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001, (88 s.). 1587 – Ardıyok, fiahin : Türk Telekomünikasyon Afi’nin Özelleştirilmesi : Sektörde … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

26-Ceza Hukuku

Ceza hukuku bibliyografyası: a) Genel Olarak 1462 – Bakırcı, Kadriye : İşyerinde Cinsel Taciz ve Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, (İstanbul Barosu Dergisi, 2001/1, s. 35-44). 1463 – Balkız, Neval Oğan : Uluslararası Belgelerdeki İşkence Kavramının Pratikte Yarattığı Sorunlar ve Türkiye’de … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

25-Idare Hukuku

İdare hukuku bibliyografyası: a) Genel Konular 1284 – Açdoyuran, S. Burak : İdari İşlemin Yetki Unsuru ve Yetki Unsurundaki Sakatlıklar, (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1999/1-2, s. 1-19). 1285 – Akıncı, Müslüm : Durağan Yönetim ve “Sivil Toplum”, (Kocaeli Üniversitesi … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

24-Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku bibliyografyası: a) Genel Konular 1024 – Akın, Rıdvan : TBMM Devleti, (1920-1923) : Birinci Meclis Döneminde Devlet Erkleri ve İdare, İstanbul 2001, (647 s.). 1025 – Aliefendioğlu, Yılmaz : Hukuk-Hukukun Üstünlüğü-Hukuk Devleti, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/2, s. 29-68). … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

23-Planlama Toplumsal Kalkınma Türk Toplumu

Planlama, Toplumsal Kalkınma ve Türk Toplumu hakkındaki bilimsel eserler bibliyografyası: 997 – Akpınar, Hakan : “Postmodern” Darbenin Öyküsü, Ankara 2001, (335 s.). 998 – Bal, İdris (Ed.) : 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul 2001, (732 s.). 999 – Can, … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

22-Mukayeseli Hukuk

Mukayeseli hukuk bibliyografyası: 940 – Abdullayev, Cavid : Azerbaycan’da Anayasalaşma Süreci ve Benimsenen Sistemin Niteliği, (Avrasya, Dosyası, 2001/Özel Sayı, s. 109- 131). 941 – Akan, Pınar : Amerikan ve Türk Hukukunda Taşıyanın Yüke Özen Yükümlülüğünün İhlalinden Dolayı Sorumluluğu, (Doktora Tezi, … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

21-Avrupa Birliği Hukuku

Avrupa birliği hukuku bibliyografyası: 831 – (Düzenleyen : İstanbul Ticaret Odası) : AB’ne Üye Bazı Devletlerde ve Türkiye’de Elektronik Ticaretin Hukuksal Sorunları, 12 Mayıs 2000/”Elektronik Sözleşmeler” Semineri, İstanbul 2001 (183 s.). 832 – Avrupa Birliğinde Para Cezalarının Uygulama Esaslarına İlişkin … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

20-Devletler Umumi hukuku Uluslararası ilişkiler

Devletler Umumi hukuku ve Uluslararası ilişkiler bibliyografyası: a) Genel Olarak 760 – Ahmet Raşid (Çev. Osman Akınhay) : Taliban : İslamiyet, Petrol ve Orta Asya’da Yeni Büyük Oyun, İstanbul 2001 (412 s.). 761 – Akdemir, Salih : Suriye’deki Etnik ve … Okumaya devam et

Bibliyografya kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın