Site Anasayfa

Türk Hukuk sitesi, Türk hukuk sistemini, hukuk tarihini ve hukuk sitelerini inceleyen bir sitedir.

Türk hukuk sitesi; Türkiye’deki hukuk kurumunun yapısını, ilk Türk devletlerindeki hukuki anlayışı, osmanlı ve islam hukukunu, hukuk devrimi ve inkılaplarını, mülga ve yeni kanunları, İçtihatlar, Yargıtay Kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve branşı hakkındaki tüm yasal düzenlemeyi inceler.

Türk hukuk sitesi bu genel bilgileri vermenin yanısıra, avukat, savcı, hakim, hukuk akademisyeni, adalet personeli ve özetle tüm hukukçuları, hukuk bürolarını ve Türk hukuk sitelerini de mercek altına alarak bunlar hakkında bilgiler vermeye çalışmaktadır.

Türk hukuk sitesinin araştırma kapsamındaki bazı konular:

 • Türk hukuk tarihi
 • Türk hukuk sistemi
 • İlk türk devletlerinde hukuk anlayışı
 • Türk hukuk devrimi
 • Türk islam devletlerinde hukuk
 • Türk hukuk inkılabı
 • Türk hukuk lügatı (hukuk sözlüğü)
 • Türk medeni hukuku
 • Osmanlı devletinde hukuk
 • Türk hukuk siteleri
 • Türk hukuk büroları

Bir cevap yazın