11-Toprak Hukuku

Toprak hukuku bibliyografyası :

a) Toprak Hukuku / Mer’a / Yaylak
390 – Erkun, Vecdet – Elçi, fiahabettin – Kendir, Hayrettin : 4342 Sayılı
Mera Kanunu’nun Uygulanmasında Mera Fonu’nun Yeri ve Önemi
(Tarım ve Köy, 2001/139, s. 14-17).
391 – Kuzu, Zülfü : 4342 Sayılı Mera Kanunu’nun İncelenmesi ve Eleştirisi
(Doktora Tezi) 2001.

b) Tarım ve Reformu
392 – Aykut, Ömer (Konuşan: Elif Sezginer Verün) : Toprak Yasasını
Arıyor [Söyleşi] (Tema, 2001/26, s. 23-25).
393 – Çağlar, Özcan : Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Nasıl Çıktı? Meclis’i
Karıştıran Yasa (Popüler Tarih, 2001/15, s. 66-69).
394 – Er, Celal : Tarım Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sına Dair Görüşler (Tarım ve Köy, 2000/135, s. 24-28).
395 – Erdir, Mahmut : Türkiye Tarımı, Darboğazları ve Çözüm Önerileri
(Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 1088-1093).
396 – Gökalp, Hüsnü Yusuf : “Ülke Tarımını 21. Yüzyıla Taşıyacak Tarım
Politikalarını Uygulamaya Başladık…” [Röportaj] (Türktarım,
2001/142, s. 14-19).
397 – Gökçe, Ziya : Tarımsal İşletmenin Tahsisi (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 2, s. 831-891).
398 – Kuzum, Levent : Güneydoğu Anadolu Projesinde Su ve Toprak Kaynakları
Gelişimi (Meteoroloji Mühendisliği, 2001/1, s. 40-42).
399 – Oyan, Oğuz : Sakar IMF ve Dünya Bankası Tarımda da İş Başında;
Tarıma Tırpana Dikkat (Ekonomik Forum, 2001/5, s. 30-31).
400 – fiahinöz, Ahmet : Tarım Politikaları ve Rekabet (Rekabet Kurumu
Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 65-92).
401 – Tanrıvermiş, Harun : Tarımsal Yatırımlarda Çevresel Etki Değerlendirmesi
ve Türkiye’deki Uygulamaları (Kooperatifçilik, 2001/133, s.
22-53).
402 – Türkseven, Filiz : Tarımda Su Kullanımı ve Neden Olduğu Sorunlar
(Meteoroloji Mühendisliği, 2001/1, s. 50-51).
403 – Ünal, Erol : Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile Kullanılmasına
Dair Yönetmelikle Getirilen Esaslar (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi,
2001/86, s. 5-9).
404 – Yavuz, Fahri : Türkiye’de Tarım Politikası (Atatürk Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Dergisi, 2000/Özel Sayı, s. 9-22).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın