12-İmar Hukuku

Imar hukuku bibliyografyası :

405 – Acar, Abdurrahman : Belediyelerce Verilen İmar Para Cezaları ve
Uygulaması (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, 2001/80, s. 1-17).
406 – Can, Nevzat : Doğu Marmara Depremi Sonrası İmara Yönelik Hukuki
Düzenlemeler (Planlama, 2001/3, s. 40-49).
407 – Çeçener, Besim (Yay. Haz.: H. Cevat Özdil) : İmar Hukuku ve
Kentleşme Süresindeki Olumsuzluklar, İstanbul 2000 (191 s.).
408 – Gülkan, Polat : 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Hükmündeki
Kararnamenin İptali ve Ardından Gelen 4708 Sayılı Yapı Denetimi
Kanunu Hakkında Bir Deneme (Türkiye Mühendislik Haberleri,
2001/412, s. 7-19).
409 – Ülger, Enver – Demir, Hülya : İmara Aykırı ve Kaçak Yapılaşmış
Alanlarda Arsa Düzenlemesi Seçeneği (Hatira ve Kadastro Mühendisli
ği, 2001/87, s. 115-143).
410 – Ünal, Erol : Yapı Denetimi ve Sorumluluk (Mali Hukuk, 2001/91, s.
29-43).
411 – Yılmaz, Mustafa : İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma (Doktora
Tezi) 2001.
412 – Yılmaz, Mustafa : Anayasa Mahkemesi’nin İmar Kanunu’nun 42.
Maddesinin 5. Fıkrasını İptal eden Kararı Üzerine Bir Değerlendirme
(Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s.
245-257).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın