16-Roma Hukuku

Roma hukuku bibliyografyası :

522 – Büyükay, Yusuf : Roma Hukukunda Error in Materia ve Error in
Substantia.. (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi,
AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 349-359).
523 – Büyükay, Yusuf : Roma Borçlar Hukukunda Hata (Doktora Tezi)
2001.
524 – Emiroğlu, Haluk : Roma Hukukunda Kadının Hukuki Durumu (Doktora
Tezi), 2000.
525 – Emiroğlu, Haluk : Roma Klasik Hukuk Dönemi’nde Mal Rejimi (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/3, s. 175-183).
526 – Gülten, Kadir : Roma Hukuku’nda Kefalet Akdi (Yüksek Lisans Tezi)
2000.
527 – İpek, Nurcan : Roma Hukukunda Hakimin Uyuşmazlığı, Dava Konusunu
Kendisine Mal Etmesi (Si ludex Litem Suam Fecit) (Prof. Dr.
Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 840-854).
528 – Kalkan, Recep : Roma Hukukundaki Haksız Fiil Benzerleriyle Türk
Hukukundaki Objektif Sorumluluk Hallerinin Karşılaştırılması (Yüksek
Lisans Tezi) 2001.
529 – Küçük, Eşref : Roma Hukukunda Exercitor Navis’in (Donatının) Actio
Exercitoria’dan Doğan Sorumluluğu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
530 – Özdemir, H. Gökçe : Roma ve Türk Hukuklarında Vekaletsiz İş Görme,
Ankara 2001 (169 s.).
531 – Rado, Türkan : Roma Hukuku Dersleri: Borçlar Hukuku, İstanbul
2001 (244 s.).
532 – Somer, Pervin : Roma Hukukunda Kesin Hükmün Etkisi (Prof. Dr.
Hans Wieling, Trier) (Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001,
c. 1, s. 974-982).
533 – Söğütlü, Özlem Erişgin : Roma Hukukunda Haksız Fiil Benzerleri
(Quasidelicita) (Doktora Tezi) 2000.
534 – Uzunlu, Belkıs : Roma Hukuku ve Türk Hukukunda Vekalet Akti
(Yüksek Lisans Tezi) 2000.
535 – Wieling, Hans Josef (Çev. Yusuf Büyükay) : Roma Vasiyet Hukukunda
Falsa Demonstratio (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2001/1-4, s. 735-747).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın