19-Devletler Özel Hukuku

Devletler özel hukuku bibliyografyası:

45 – Acet, Hülya : Nesepten Doğan Kanunlar İhtilafı (Yüksek Lisans Tezi)
2001.
746 – Altıparmak, Ayşe : Haksız Rekabetten Doğan Kanunlar İhtilafı (Yüksek
Lisans Tezi) 2000.
747 – Ankaralı, Egemen Gürsel : Yabancı Uyruklu (Human Resources,
2001/2, s. 76-78).
748 – Asar, Aydoğan : Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları,
Ankara 2001 (276 s.).
749 – Aybay, Rona – Dardağan, Esra : Yasaların Uluslararası Düzeyde Çatı
şması: (Kanunlar İhtilafı), İstanbul 2001 (272 s.).
750 – Berzeg, Kazım : Milletlerarası Hukuka Göre Ermenistan’ın Toprak ve
Tazminat Talep Hakkı Yoktur (Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 167-
170).
751 – Civelek, İsmail : 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair
Sözleşme (Uluslararası İlişkilerde Olaylar ve Yorumlar, 2000-
2001/35, s. 101-105).
752 – Çörtoğlu, Sema : Çevre Sorumluluk Hukukundan Doğan Kanunlar
İhtilafı (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
753 – Güller, Murat : Çocuk Mülteciler ile İlgili Uluslararası Standartlar ve
Uygulamalar (Polis Dergisi, 2001/27, s. 24-30).
754 – Karslı, Gülsüm Mısır : Devletler Özel Hukuku Açısından Mülteciler
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
755 – Özel, Sibel : Milletlerarası Özel Hukukta İmalatçının Sorumluluğu
(Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, İstanbul 2001, c. 1, s. 874-952).
756 – Sarıkaya, Özlem : Kadın-Çocuk Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenler
(Toplum ve Hekim, 2001/5, s. 346-351).
757 – Tiryakioğlu, Bilgin : Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası
Sözleşmeler ve Türk Hukuku, Ankara 2000 (359 s.).
758 – Tiryakioğlu, Bilgin (haz.) : Milletlerarası Özel Hukukta Çocuklara
İlişkin Kurallar, 2. bs., Ankara 2000 (140 s.).
759 – Turhan, Turgut : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşlık Yasası
nda Evlenmenin Vatandaşlığa Etkisi ve Kadın (Kadın/Woman,
2000/1, s. 37-60).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın