2-Adli Tıp hukuku

Adli Tıp hukuku Bibliyografyası:

128 – Adlî Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi Raporları
Arasında Çelişki Bulunan ve Genel Kurul’da Görüşülen Olguların
İrdelenmesi (Klinik Adlî Tıp, 2001/2, s. 51-58).
129 – Afşin, Hüseyin : Adli Dişhekimliğinde Isırık İzi ve Analizleri (Klinik
Adli Tıp, 2001/2, s. 31-45).
130 – Artuk, Mehmet Emin – Dünya, A. Caner : Ötanezi (Prof. Dr. Turhan
Tûfan Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 297-320).
131 – Çağırıcı, H. Hüseyin : Son Dönemde Hızla Artış Gösteren İntihar
Olayları İçin Alınabilecek Önlemler (Hava Kuvvetleri Dergisi,
2001/339, s. 100-108).
132 – Elmas, İmdat : Tıp ve Hukuk Açısından Ölüm, Tanı Kriterleri ve Organ
Naklindeki Önemi (Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, İstanbul
2001, s. 87-97).
133 – Eskişehir İlinde 1997-1999 Yılları Arasındaki İntihar Olgularının De-
ğerlendirilmesi (Kriz Dergisi, 2001/2, s. 1-10).
134 – Etkili Eylem Sonucu Oluşan Yaralanmalarda Adli Rapor Düzenleme
Sürecinin Değerlendirilmesi (Klinik Adli Tıp, 2001/2, s. 16-21).
135 – Hancı, İ. Hamit : Adli Tıp ve Adli Bilimler (Prof. Dr. İrfan Baştuğ
Armağanı, Ankara 2001, s. 109-114).
136 – Hancı, İ. Hamit – Çakmak, M. Ali – Hancı, Özlem : Bir Olgu Nedeniyle
Zehirlenme Suretiyle Müessir Fiiller’in İncelenmesi (Prof. Dr.
İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2001, s. 115-118).
137 – Hancı, İ. Hamit : Hekim Hataları ve Tabip Odaları Onur Kurulları
(Adli Tıp Bülteni, 200/3, s. 194-200).
138 – Hancı, İ. Hamit – Çakmak, M. Ali – Hancı, Özlem : Bir Olgu Nedeniyle
Zehirlenme Suretiyle Müessir Fiiller’in İncelenmesi (Adli Tıp
Bülteni, 2000/3, s. 284-285).
139 – Kök, A. Nezih – Çankaya, Hasan : Hukukun Üstünlüğünün Gerçekleştirilmesinde
Adli Tıp’ın Yeri (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 3-10).
140 – Medyada İntihar Davranışının Sunumu (Kriz Dergisi, 2001/2, s. 11-
22).
141 – Pekcan, Hikmet : Çocuk Sağlığında Adli Tıp (Forensic Medicine in
Pediatrics) (Katkı Pediatri Dergisi, 2001/3, s. 312-370).
142 – Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA-Analizi (Prof. Dr. Turhan Tûfan
Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 523-572).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın