23-Planlama Toplumsal Kalkınma Türk Toplumu

Planlama, Toplumsal Kalkınma ve Türk Toplumu hakkındaki bilimsel eserler bibliyografyası:

997 – Akpınar, Hakan : “Postmodern” Darbenin Öyküsü, Ankara 2001, (335 s.).
998 – Bal, İdris (Ed.) : 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul 2001, (732 s.).
999 – Can, Nevzat : 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun İlgili
Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi, (Planlama 2001/1-2 s. 76-85).
1000 – Demirbolat, Ayşe : Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Toplumsal
Kalkınma, (Eğitim ve Bilim, 1998/109 s. 42-44).
1001 – Doğan, İsmail : Modern Toplumda Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan
Hakları : İnsan Haklarının Kültürel Temelleri, 2. bs., Ankara 2001, (374 s.).
1002 – Dönmez, Rasim Özgür : Türkiye’de Sivil Toplum Tartışmaları, 2000, (128 s.).
1003 – Esgin, Ali : Gençlik ve Siyaset İlişkisi, (Cumhuriyet Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000/24 s. 151-168).
1004 – Furtun, Ayşen : İnsan-Hukuk-Toplum Üzerine Kısa Bir Not, (KHukA,
2001/1, s. 13-15).
1005 – GAP Projesi ve Fırat Üçgeni, (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 2001/59 s. 89-96).
1006 – Gülbahar, fiaban : 21. Yüzyılda Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik
Manzarasına Bakış ve Çözüme Katkılar, Ankara 2001, (56 s.).
1007 – Inglehart, Ronald F. (Çeviren : Abdullah Koçak) : Değişen Değerler, Ekonomik Kalkınma
ve Siyasi Değişim, (Sosyoloji Dergisi, 2001/8-9, s. 87-120).
1008 – Karaosmanoğlu, Atilla : Bilgi Çağı Rekabet ve Türkiye (Rekabet
Kurulu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 115-139).
1009 – Kayaoğlu, İsmet : Türk Yönetiminde Gayri Müslimlere Gösterilen
Tolerans, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1999/4 s. 383-389.
1010 – Khalilzad, Zalmay – Lesser, Ian O. – Larrabe, F. Stephen (Çeviren
: Işık Kuşçu) : Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği : Stratejik Bir Plana Doğru, 2001, (102 s.)
1011 – Kırkpınar, Leyla : Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, Ankara 2001, (357 s.).
1012 – Kongar, Emre : 21. Yüzyılda Türkiye : 2001’li Yıllarda Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı, 28. bs., İstanbul 2001, (725 s.).
1013 – Kongar, Emre : 21. Yüzyılda Türkiye : 2001’li Yıllarda Türkiye’nin
Toplumsal Yapısı, 29. bs., İstanbul 2001, (725 s.).
1014 – Köse Salih : 24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programları Çerçevesinde
Yapılan Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelerin Mukayeseli Analizi, Ankara 2000, (344 s.).
1015 – Mazlum, Ahmet : Sivil Toplumun Dünü ve Bugünü, (Cumhuriyet
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000/24 s. 169-178).
1016 – Önür, Nimet : Bilgiye Dayalı Toplumsal Yapılara Dönüşüm Sürecinde
İletişim Fakülteleri, (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2001/1 s. 23-38).
1017 – Özdemir, M. Çağatay : Dış Göçün 40. Yılı ve Almanya’da Türk
Varlığının Geleceği, (Türk Yurdu, 2001/172 s. 27-29).
1018 – Özmen, Aslan : Türkiye 2010 Yükselen Yıldız, İstanbul 2001, (460 s.).
1019 – fieker, Mehmet : Anadolu’da Bir Arada Yaşama Tecrübesi, Ankara 2000, (191 s.).
1020 – Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik, İstanbul 2001, (616 s.).
1021 – Ünlü, Sevin : Türk Toplumunda Feminizm : Üniversiteli Gençler
Üzerinde Bir Araştırma, 2000, (150 s.).
1022 – Yıldırım, Uğur – Gençtürk, Muharrem – Taş, İ. Ethem : Sürdürülebilir
Kalkınmaya İlişkin Uluslararası Düzenlemeler ve Bunların
Hukuki Niteliği, (Türk İdare Dergisi, 2000/426 s. 107-119).
1023 – Yıldız, Zafer : Türkiye’de Serbest Bölgeler ve Mersin Serbest Bölgesi
: Bir Durum Değerlendirmesi, (Yönetim ve Ekonomi, 2000/6 s. 303-314).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın