29-Banka Hukuku

Banka Hukuku bibliyografyası:

a) Genel Olarak
1902 – Akbulut, Alirıza : Bankaların Mali Bünyelerinin Zayışaması Sonucu
Alınacak Tedbirler (Vergi Dünyası, 2001/234, s . 146-156).
1903 – Akıl, Mustafa : Repo, Ters Repo İşlemlerinde ve Vadeli Mevduat
Hesaplarında Değerleme (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/Özel Sayı, s.117-126).
1904 – Akın, Rıdvan : Milli Mücadele Yıllarında Ziraat Bankası Yönetimi
(Tarih ve Toplum, 2001/216, s. 402-408).
1905 – Akyol, fiener : Banka Sözleşmeleri (Ord. Prof. Dr. Kemaleddin Birsen’e
Armağan), İstanbul 2001 (301 s.).
1906 – Alıcı, Yaşar : Banka Kredi Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü
(Doktora Tezi) 2000.
1907 – Altaş, Hüseyin : Mevduat Hesabından Yetkisiz Para Çekilmesinde
Bankanın Hukuki Sorumluluğu, (Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s.37-45).
1908 – Altay, Sıtkı Anlam : Bankaların Mali Durumlarının Bozulmasının
Hukuki Sonuçları, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1909 – Ateş, Derya : Banka Kredi Kartlarının Hukuki Niteliği ve Ek Kart,
(Yüksek Lisans Tezi, 2000).
1910 – Boran, Afa : Türk Bankacılık Sektörüne Genel Bakış, (Banka Mali
ve Ekonomik Yorumlar, 2001/1, s. 5-20).
1911 – Bozdemir, Timur : Banka Birleşmelerinin Mali Hukuk Açısından
Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1912 – Çankaya, Fikret – Öz, Mehmet : Türkiye’de Kamu Bankalarının
Özelleştirilmesi : Kamu ve Özel Sermayeli Ticaret Bankalarında Etkinlik
ve Verimlilik Analizi, İstanbul 2001, (169 s.).
1913 – Çırtlık, Sedat : Bankalar ile Özel Finans Kurumlarının Sermayesinin
Güçlendirilmesi Amacıyla Hazine Tarafından Katlanılan Mali Fedakarlı
kların Değerlendirilmesi, (Vergi Dünyası, 2001/241, s. 92-100).
1914 – Dakın, Mustafa : TMSF’na Devredilen Bankaların Maliyeti, (Vergi
Dünyası, 2001/236, s. 103-107).
1915 – Deryal, Yahya : Yapı Kooperatişerinde Payın Devri ve Kur’a Çekme
(Tahsis) İşleminin Devre Etkisi, (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi,2001/1, s. 81-92).
1916 – Erten, M. Ali : Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001, (108 s.).
1917 – Güvenek, Burcu : Yabancı Bankaların Sistemdeki Yeri ve Finansal
Performansı, (Finans Dünyası, 2001/139, s. 46-47).
1918 – Güzel, Oğuzkan : AT Rekabet Hukuku Kurallarının Bankacılık Sektöründe
Uygulanması, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
1919 – İmirliköse, Fulya : Türk Bankacılık Sisteminin Avrupa Birliği’ne Entegrasyonu, 2000 (228 s.).
1920 – Karınca, Eray : Banka Kredi Sözleşmeleri (Ankara Barosu Dergisi,2001/3, s. 47-58).
1921 – Kesbiç, Cüneyt Yenal – şimşek, Hamza : Türk Bankacılık Sektörünün
Yapısı ve Avrupa Birliği Bankacılık Sektörüyle Uyumlaşma Süreci
(Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, 2001/7, s. 83-94).
1922 – Kınay, Alp – Aksel, Kaan H. : Yeni Basel Anlaşması Işığında Global
Bankacılıkta Beklenen Gelişmeler (Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, 2001/3, s. 45-57).
1923 – Sancakdar, Oğuz : İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun Kısa Bir Değerlendirmesi (Amme İdaresi
Dergisi, 2001/4, s. 97-136).
1924 – Saka, Tamer : Türk Bankacılık Sektöründe Bilgi Teknolojileri Denetimi,
İstanbul 2001 (220 s.).
1925 – Schierenbeck, Henner – Hölscher, Reinhold (Tanıtan: Aynur
Yongalık) : Bankassurance [Adlı Eser Üzerine] (Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi, 2001/1, s. 261-267).
1926 – fiener, Selçuk : Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Genel Bir Değerlendirme
(Yeni Türkiye, 2001/Özel Sayı, s. 715-728).
1927 – Turanboy, Asuman : Tasarruf Mevduatı Sigortasının Hukuki Niteli
ği ve Kapsamı (Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 63-80).
1928 – Yılmaz, Rasim : Mevduat Sigortası, Ahlaki Tehlike ve Bankacılık
Krizleri (Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, 2001/5, s. 71-81).

b) Banka Mevzuatı
1929 – Dayanç, Murat : 4672 Sayılı Kanun ile Bankalar Kanununda Yapı-
lan Değişiklikler Çerçevesinde Bankalarca Ayrılacak Özel Karşılıklarda
Son Durum (Vergi Dünyası, 2001/240, s. 92-101).
1930 – Gül, İbrahim : Bankaların Kredi Faizlerini Yükseltmesi Yasal mı-
dır? (Mali Hukuk, 2001/93, s. 48-50).
1931 – Uygun, M. fierif : 4389 Sayılı Bankalar Kanunu’nda Düzenlenen
Adli Suç ve Cezalar ile Kovuşturma Usulü (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
1932 – Türel, Oktar : T.C. Merkez Bankası’na Yeni Yasal Çerçeve: 4651
Sayılı Kanun Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler (Mülkiye,2001/229, s. 71-86).

c) Akreditif
1933 – Ayanoğlu, Ahu : Belgeli Akreditişerde Akreditif Bankasının Hukuki
Durumu (Yüksek Lisans Tezi) 2000.
1934 – Demir, Ahmet : Yurtdışında Akreditif Yoluyla İthal Edilen Malların
Değerlendirilmesi ve Kur Farkları (Mali Çözüm, 2001/55, s. 132-141).
1935 – Ekici, Akın : Akreditifte Lehtarın Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak
(Fraud) Bedeli Talep Etmesi ve Bu Durumda Akreditif Bedelini
İştira (İskonto) Eden Bankanın Hukuki Durumu (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e
80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c. 1, s. 157-177).

d) Merkez Bankacılığı
1936 – Erdemol, Haluk (Haz.) : Akreditişere İlişkin Sorunlu Olaylar ve
ICC Görüşleri, Ankara 2001 (135 s.).
1937 – Gör, Okan H. : Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Bundesbank
Örneği (Uzman Gözüyle Bankacılık, 1999/26, s. 33-37).
1938 – Günal, Mehmet : Merkez Bankası’nın Değişen Rolü ve Para Politikası
Uygulamaları, İstanbul 2001 (192 s.).
1939 – Oktar, Suat : Merkez Bankacılığında Gelişmeler (Banka ve Mali
Ekonomik Yorumlar, 2001/1, s. 21-25).
1940 – Türel, Oktar : T.C. Merkez Bankası’na Yeni Yasal Çerçeve: 4651
Sayılı Kanun Üzerine, Gözlem ve Değerlendirmeler (Mülkiye,2001/229, s. 71-86).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın