3-Askerlik Sivil Savunma hukuku

Askerlik ve Sivil Savunma Bibliyografyası

143 – Alkan, Ahmet Turan : II. Meşrutiyet Devrinde Ordu ve Siyaset, İstanbul
2001 (264 s.).
144 – Beşer, Rıza : NATO Kalite Güvence Sistemi Olan AQAP’ın TSK.leri
1011 nci Ordudonatım Ana Tamir Fabrikasında Uygulanması ve
Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Gösterilmesi, 2000 (146 s.).
145 – Çaycı, Sadi : Hukuksal Açıdan Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeni
Ayaklanmaları ve Alınan Önlemler (Silahlı Kuvvetler Dergisi,
2001/369, s. 20-38).
146 – Çelen, Orhan : Askeri Ceza Kanunu, 3. bs., Ankara 2001 (816 s.).
147 – Erdil, Kürşat : Birleşmiş Milletler Güvenlik Düzeninde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Sınır Ötesi Operasyonlarda Kullanılması (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/4, s. 83-96).
148 – Güney, Zafer : İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye Yapılan Askeri
Yardımlar, 2001 (179 s.).
149 – Öztürk, Osman Metin : Dış Politika ve Silahlı Kuvvetler, Ankara
2001 (190 s.).
150 – Tezkan, Yılmaz : Siyaset, Strateji ve Milli Güvenlik, İstanbul 2001.
151 – Toy, Erol : Ordu ve Politika: Deneme, İstanbul 2001 (288 s.).
152 – Yaman, Murat : Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Anayasal Konumu ve
Milli Güvenlik Kavramı Işığında Türkiye’de Milli Güvenlik Kurulu
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın