31-Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku bibliyografyası:

2197 – Abacıoğlu, Nurettin : Korporatist Devlet Yapılanmasındaki İlişkiler
Zincirine Bir Örnek : Sağlık Bakanlığı-Türk Eczacılar Birliği, (Toplum
ve Hekim 2001/6, s. 453-459)
2198 – Akupunktur Yönetmeliği, (Akupunktur Dergisi, 2001/42, s. 25-27).
2199 – Belek, İlker : Sosyal Devletin Çöküşü ve Sağlığın Ekonomi Politiği,
2. bs., İstanbul 2001, (364 s.)
2200 – Ceylan, Süleyman : Anadolu’da Halk Hekimliği, (Sağlık ve Toplum,2000/2, s. 3-7)
2201 – Çiğiloğlu, Ahmet – Aydınlı, Fuat : Mustafa Karatepe, Hastanın Bilgilendirilmesi
Aydınlatılmış Onam, (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 22-24).
2202 – Dalbay, Özkan : SSK Hastanelerinde ISO-9002 Kalite Yönetimi
Sistemi ve Sürekli Kalite İyileştirme Çalışmaları, (Sosyal Sigortalar
Kurumu Bülteni, 2001/8, s. 23-31.
2203 – Esin, Arif : Türk İlaç Sektöründe Fason Üretim Anlaşmaları ve Anlaşmalardaki
Rekabet Yasağı Hükümlerinin Hukuki Geçerliliği Üzerine
Bir Vaka (Rekabet Bülteni, 2001/4, s. 1-3).
2204 – Gömbül, Özen : Hemşirelerin Ailede Kadına Eşi Tarafından Uygulanan
Şiddet ve Şiddette Mesleki Role İlişkin Tutumları, (Hemşirelik
Araştırma Dergisi, 2000, s. 19-32).
2205 – Gülhan, Yıldırım : Bilgilendirme ve Bilgilendirilmiş Onam, (Sendrom,2001/10, s. 91-94).
2206 – Hancı, İ.Hamit : Hekimin İhbar Yükümlülüğü, (Prof. Dr. İrfan Baştuğ
Armağanı, Ankara 2001, s. 107-108).
2207 – Hekimlerin Tıp Hukuku Konusunda Bilgileri, (Toplum ve Hekim, 2001/2, s, 142/144).
2208 – Karabay, Macit : “Teknik Bilirkişi” Bakış Açısı ile Ülkemizde İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Sorun ve Uygulamaları, (Mühendis ve Makine,2000/484, s. 38-46).
2209 – Karaege, Özge : Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusurlu Sorumlulu-
ğu, (Yüksek Lisans Tezi, 2001).
2210 – Karatepe, Mustafa : İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve
Yerel Etik Kurullar, (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,2001/2, 52-55).
2211 – Özçelik, Ziynet – Güler, Mustafa – Giritlioğlu, Hakan : Hukuksal
Boyutuyla İşyeri Hekimliği, Ankara 2001, (167 s.).
2212 – Özdağ, Nurten : Organ Nakli ve Bağışına Toplumun Bakışı, (Cumhuriyet
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001/2, s. 46-55)
2213 – Özmen, İsmail : Çocuğun Korunması, (Türkiye Noterler Birliği Hukuk
Dergisi, 2001/109, s. 13-21).
2214 – Özmen, Remzi (Yay.-Haz.) : Sağlık Mevzuatı, Ankara 2001, (480 s.).
2215 – Öztürk, Bahri : Hasta Hakları ve Ötanazi, (Prof. Dr. Turhan Tûfan
Yüce’ye Armağan, İzmir 2001, s. 573-590).
2216 – Psikologlar Yasası (Türk Psikoloji Bülteni, 2001/23, s. 225-242).
2217 – Soyer, Ata : Türkiye İşçi Partisi’nin Demokratikleşme İçin Planı’nda
“Sağlık” (Toplum ve Hekim 2001/5, s. 370-380).
2218 – fienocak, Zarife : Küçüğün Tıbbi Müdaheleye Rızası, (Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/4, s. 65-80).
2219 – Teknik Hukuk ve Sağlık Boyutları ile Elektromanyetik Kirlilik (Panel),
Ankara 2000, (645 s.).
2220 – Tümer, Ali Rıza – Hancı, İ.Hamit – Yazar, Bilge : Bir Olgu Nedeniyle
Organ Naklinde Hukuki Sorumluluğun Değerlendirilmesi, (Ankara
Cerrahi Dergisi, 2001/12, s. 198-200).
2221 – Vatansever, Kevser : Türkiye’de Olağan Dışı Durumlarda Sağlık
Hizmetleriyle İlgili Mevzuat, (Toplum ve Hekim, 2001/5, s. 357-359).
2222 – Yıldız, Kürşat : Sağlıkta Sosyalleştirme Yasası, (Bilim ve Ütopya,2001/80, s. 46-47).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın