32-Çocuk Hukuku

Çocuk hukuku bibliyografyası:

2223 – Acar, Hakan : Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Kimi Haklar
Açısından Sokakta ve Hizmet Sektöründe Çalışan Çocuklar, 2000,(186 s.).
2224 – Can, Aytekin : Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkileri
: Örnek Program : Reality Show’lar, (Selçuk İletişim, 2000/3, s. 14-17).
2225 – Demirbilek, Sevda : Sosyal Bir Sorun Olarak Çocuk Suçluluğu ve
Suçlu Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler, (Prof. Dr. Nuri Çelik’e
Armağan, İstanbul 2001, c. 2, s. 1744-1758).
2226 – Dereli, Elif Yalçın : Çocuk Mahkemelerinde Yargılanan Çocukların,
Ahlak ve Adalet Anlayışlarının gelişimi, 2000, (79 s.).
2227 – Duman, Nurdan : Ankara Liselerinde Çeteye Katılma Potansiyeli
Olan Öğrenci Grupları ve Okul Sosyal Hizmeti, 2000, (288 s.)
2228 – Güller, Murat : Çocuk Mülteciler ile İlgili Uluslararası Standartlar
ve Uygulamalar, (Polis Dergisi, 2001/27, s. 24-30).
2229 – Güller, Murat : Çocuk Adaleti İçin Eğitim Projesi Raporu, (Polis
Dergisi, 2001/27, s. 147-153).
2230 – Kepenekçi,Yasemin Karaman : Hukuksal Açıdan Çocuk İstismarı
ve İhmali, ( Katkı Pediatri Dergisi, 2001/3, s. 262-275).
2231 – Özenirler, Seda : Türkiye’de Çocuk İşgücü Kullanımı, Sorunları ve
Ülke Açısından Alınması Gereken Tedbirler, 2000, (96 s.).
2232 – Özerkmen, Necmettin : Bunalım Toplumu Gençlik ve Uyuşturucu
Bağımlılığı, Ankara 2001.
2233 – Sarıkaya, Özlem : Kadın-Çocuk Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenler,
(Toplum ve Hekim, 2001/5, s. 346-351).
2234 – Sekizinci Beş Yıllık kalkınma Planı, Çocuk Özel İhtisas Komisyonu
: Çocuk Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001, (110 s.).
2235 – fiencan, Balkan (Çev.) : Tunus’ta Çocukların Miras Hakları, (Ankara
Barosu Dergisi, 2001/3, s. 141-146).
2236 – Seyyar, Ali : Aile İçinde Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı Sosyal
Politikalar, (Kamu-İş, 2000/4, s. 45-61).
2237 – Tiryakioğlu, Bilgin : Çocukların Korunmasına İlişkin Milletlerarası
Sözleşmeler ve Türk Hukuku, 2. bs., Ankara 2000.
2238 – Tokdemir, Mehmet – Küçüker, Hüdaverdi : Çocuk Suçluluğu ve
Medya, (Adli Tıp Bülteni, 2000/3, s. 164-167).
2239 – Tuncer, Nilüfer : Internet : Çocuklar ve Yasalar, (Türk Kütüphanecili
ği, 2001/4, s. 427-435).
2240 – Yılmaz, Ayşen : Eşler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne-
Baba Tutumu ile Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Akademik
Başarıları ve Benlik Algıları Arasındaki İlişkiler, 2000, (184 s.).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın