4-Basın Yayın Haberleşme hukuku

Basın Yayın ve Haberleşme hukuku Bibliyografyası

153 – 4676 Sayılı RTÜK Yasası ile 4685 Sayılı Tütün Yasası’nın Sayın
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Tarafından TBMM. Başkanlığı’na
Geri Gönderilme Gerekçeleri (Mülkiye, 2001/229, s. 87-114).
154 – Medyada İntihar Davranışının Sunumu (Kriz Dergisi, 2001/2, s. 11-
22).
155 – Rekabet Hukuku Bakımından İngiliz ve Türk Telekominikasyon Otoritelerinin
Karşılaştırılması (Rekabet Bülteni, 2001/5, s. 45-47).
156 – Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Haberleşme Özel İhtisas Komisyonu:
Haberleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2001 (144
s.).
157 – Uzaktan Eğitim ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayı
nları Hakkındaki Kanun (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dergisi, 2001/1, s. 1-9).
158 – Akbulut, Berrin Bozdoğan : Basın Suçu ve Ceza Sorumluluğu (Selçuk
İletişim, 2000/3, s. 86-95).
159 – Arda, Berna : Yayın Etiği Üzerine (Anadolu Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Dergisi, 2000/1, s. 221-223).
160 – Balcı, Fatih : Medya ve fiiddet (Polis Dergisi, 2001/27, s. 52-54).
161 – Can, Aytekin : Demokrasi ve Medya İlişkisi (Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 2000/1, s. 149-166).
162 – Cangöz, İncilay : Özgürlük ve Medyada Üretilen Özgürlük Anlayışı
(Birikim, 2001/144, s. 85-91).
163 – Çankaya, Hürol : İletişim Özgürlüğü ve Yayın Denetimi (Yüksek Lisans
Tezi) 2001.
164 – Çaplı, Bülent : Televizyon ve Siyasal Sistem, 2. bs., Ankara 2001
(201 s.).
165 – Çelik, Demirhan Burak : Basında Tekelleşme ve Demokrasi (Mülkiye,
2001/227, s. 129-144).
166 – Damlapınar, Zülfikar : Basının Seçmen Davranışlarını Etkileme Süreci
(Selçuk İletişim, 2000/2, s. 90-115).
167 – Eraslan, Pınar : Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Türkiye’deki
Günlük Gazete Satışlarının Durumu Üzerine Bir Değerlendirme (Maltepe
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2000/1, s. 173-208).
168 – Girgin, Atilla : Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İstanbul 2001
(274 s.).
169 – Gümrükçü, Harun : Renkli Televizyon Türkiye Avrupa İlişkilerini
Renklendirecek (Mülkiye, 2001/229, s. 353-360).
170 – İlal, Ersan : Türkiye’de Radyo-Televizyon Yayınlarına İlişkin Anayasal
ve Yasal Düzenlemeler: Bir Yanlışlıklar Güldürüsü (Maltepe
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2000/1, s. 1-12).
171 – İlkiz, Fikret : Gazetecilerin Haber Kaynaklarını Açıklamama Hakkı
ve Basın Özgürlüğüne Karşı Yasa Çalışmaları (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/2, s. 366-407).
172 – İlkiz, Fikret : Yargı-Medya İlişkilerinde Basım Özgürlüğü Kavramı
(Yargı Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000, s. 449-492).
173 – İşçibaşı, Yaprak : Televizyondaki fiiddetin Çocuklar Üzerindeki Saldı
rganlık Etkisi (Amerikan Örneği) (Kurgu, 2001/18, s. 79-90).
174 – Okay, Hakkı Süha : Yargı-Medya İlişkisi (Yargı Reformu 2000 Sempozyumu,
İzmir 2000, s. 428-448).
175 – Özbek, Gülşen : Kamusal Alan ve Medya, 2001 (97 s.).
176 – Özkaya, Yücel : Milli Mücadele’de Atatürk ve Basın, İstanbul 2001.
177 – fiahin, Hatice : Radyo ve Televizyonlarda Kalıp Söz ve Yapıların
Kullanımına Dair (Türk Dili, 2001/Özel Sayı, s. 383-386).
178 – Tikveş, Özkan : İletişim ve Son Anayasa Değişikliği (Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 2001/1, s. 11-22).
179 – Topkaya, Ferhat : Telekominikasyon Sektöründe Erişim Sorunu ve
Rekabet (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (95 s.).
180 – Turgut, Nükhet : Hukuki Açıdan Cep Telefonu Yer İstasyonu Sorunu
(Bilim ve Ütopya, 2001/83, s. 22-24).
181 – Ulusoy, Ali : Telekomünikasyon Alanındaki Ara Bağlantı (fiebekeler
Arası İrtibat ve İşbirliği) Sözleşmelerinin Hukuksal Niteliği (Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/2, s. 147-158).
182 – Ünlüer, Ayhan Oğuz : 3984 Sayılı Radyo Televizyon Yasası Üzerine
Bir Değerlendirme ve Bazı Öneriler (Selçuk İletişim, 2000/3, s. 18-
24).
183 – Yılmaz, Yalçın : Kültürel Etkileşim ve Toplumsal Değişimde Televizyonun
Etkileri (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,
2001/1, s. 65-83).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın