6-Fikir ve Sanat Eserleri hukuku

Fikir ve sanat eserleri hukuku bibliyografyası

218 – Acun, Ramazan : Yeni Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İLESAM
Bülteni, 2001/55, s. 4-7).
219 – Akarsu, Hikmet Temel : Entellektüel Mülkiyet Hakları ya da Bilginin
Özgürlüğü (Varlık, 2001/1128, s. 75-77).
220 – Akay, E. Eda Balkaş : Federal Alman Yayıncılık Sistemi ve Bu Sistemi
Oluşturan Kanunları (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dergisi, 2000, s. 13-20).
221 – Akdoğan, Bayram : Sanat, Sanatçı, Sanat Eseri ve Ahlak (Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, s. 213-245).
222 – Akıllı, Ali Hikmet (Der.) : Marka Hakkına Tecavüz – Ticaret Ünvanı
na Tecavüz – Coğrafi Ad ve İşaretler – Hukuk Pratiği (Ankara Barosu
Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi 2001/1, s. 75-85).
223 – Akın (Bayram), Elif Betül : Doğal ve Kültürel Mirasımızın Ayrılmaz
Parçası Coğrafi İşaretler (Türk Patent Enstitüsü Bülteni, 2001/1, s. 18-
19).
224 – Akın, Levent : Fikri Haklara Yönelik Tecavüzlere Karşı Hukuk Davaları
(Kamu-İş 2000/3, s. 105-146).
225 – Akipek, fiebnem – Dardağan, Esra : Sanal Ortamda Telif Hakları
(Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2001/1, s. 47-77).
226 – Akipek, fiebnem – Dardağan, Esra : Sanal Ortamda Gerçekleşen Telif
Hakkı İhlallerine Uygulanacak Hukuk (Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2001/3, s. 115-139).
227 – Apaydın, Eylem : Fikir Haklarına Komşu Haklar (Ankara Barosu Fikri
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/4, s. 75-103).
228 – Arı, Mehmet Haluk : Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları Lisanslarıyla Rekabetin
Kısıtlanması (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001
(74 s.).
229 – Arıkan, A. Saadet : Fikri-Sınayi Haklar Açısından Paralel İthalat –
AB ve Türkiye (Doktora Tezi), 2001.
230 – Avcıoğlu, Müjde : Fikir ve Sanat Eserleri ve Haklar (RTÜK İletişim,
2001/24, s. 4-7).
231 – Baş, Mustafa : Genel Olarak Rekabet Kuralları Karşısında Lisans
Sözleşmelerinin Durumu (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 79-88).
232 – Baygın, Cem : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Göre Eser Sahibinin
Hakları ile Bağlantılı Haklar (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk
Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10. Öğretim Yılına Armağan, Erzincan
2001, s. 297-329).
233 – Bayram, Levent : Ses ve Görüntü Kayıtlarının Hukukumuzdaki Yeri
(Polis Dergisi, 2001/26, s. 592-595).
234 – Bilgehan, Ajda : Özel Hukukta Fikir ve Sanat Eserlerinin Hukuki Korunması
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
235 – Çetin, Var Hülya : Uluslararası Özel Hukuk ve Fikri-Sınai Haklar
(AD 2001/8, s. 18-34).
236 – Çiftçi, Ahmet : Mukayeseli Hukuk Açısından Film Denetim Sistemleri
ve 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun Getirdi
ği Sistem (Selçuk İletişim, 2001/1, s. 16-35).
237 – Dereoğlu, Neyir : Tasarım ve Tasarım İlkeleri (Sanat Çevresi,
2001/269, s. 98-100).
238 – Ergün, Mevci : Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmesi (Türkiye Noterler
Birliği Hukuk Dergisi, 2001/110 s., s. 49-54).
239 – Ergün, Mevci : Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmesi (TNBHD,
2001/110, s. 49-54).
240 – Gedik, Birgül : Fikri Haklar ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununda 4630 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Değişikliklerin İrdelenmesi
(Vergi Dünyası, 2001/239, s. 101-117).
241 – Gökyayla, K. Emre : Telif Hakkı ve Telif Hakkının Devri Sözleşmesi,
Ankara 2001 (330 s.).
242 – Kali, Sevgi : Türk Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Yayma Hakkı-
nın Tüketilmesi ve Sınai Mülkiyet Hukukuyla İlişkisi (Ankara Barosu
Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/4, s. 53-73).
243 – Karakaya, Sevil Asuman : Çeviride Anlaşmazlıkların Kaynağı ve
Uygulamalar Işığında Çözüm Yolları (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
244 – Kaya, Yüksel : Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Fikri Mülkiyet
Hakları (Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (68 s.).
245 – Keşli, Ahmet : The Role of Exhaustion of Intellectual Property Rights
in the Integration; Application of the Principle in the European Internal
Market & Turkish Customs Union (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na
65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 403-437).
246 – Kılıçoğlu, Ahmet M. : 5846’daki Hatalı Bir Değişiklik Açısından Manevi
Hakların İhlalinden Doğan Zararın Tazmini (Ankara Barosu Fikri
Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/3, s. 23-28).
247 – Kılıçoğlu, Ahmet M. : Telif Hakkı ve Yayın Sözleşmesinden Ayırdedilmesi
(Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,
2001/1, s. 43-49).
248 – Muratçavuşoğlu, Hasan : FMR Atölyesi (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet
ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/4, s. 21-23).
249 – Oytaç, Kutlu : Tanınmış Markalarda Uluslararası ve Ulusal Kavramı
Kargaşasına Son (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
Dergisi, 2001/3, s. 91-102).
250 – Örmeci, Musa : Televizyon Dizi Filmlerinde Mali Hakların Devredilmesinin
Vergisel Sonuçları (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog D.,
2001/163, s. 8-14).
251 – Özbay, K. Yavuz : Tasarım Sınai Mlkiyetin Vitrini (Türk Patent Enstitüsü
Bülteni, 2001/1, s. 20-21).
252 – Piroğlu, Ünsal : İletişim Çağında Sanatın ve Telif Haklarının Yeni
Konumu (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi,
2001/2, s. 121-128).
253 – Sarıoğlu, Ilgaz : Dijital Yayıncılık ve Rekabet Hukuku (Rekabet Kurumu
Uzmanlık Tezi), Ankara 2001 (64 s.).
254 – Sarmaşık, Jale : Müzik Eserlerinde Telif Hakları (Maltepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dergisi, 2000/21-44).
255 – Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu
Fikri Haklar Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000 (268
s.).
256 – Suluk, Cahit : Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması (Doktora
Tezi), 2000.
257 – Suluk, Cahit : Tasarımların Onarım Amaçlı Kullanımı (Banka ve Ticaret
Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 267-296).
258 – Suluk, Cahit : Tasarım Kavramı ve Hukuksal Korunma (İKV,
2001/149, s. 90-93).
259 – Suluk, Cahit : Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması, Ankara
2001 (406 s.).
260 – fiahin, Faruk : Telif Hakları Hukukunun Uluslararası Alanda ve Ülkemizde
Gelişimi ve Yeni Telif Hakları Yasasının Getirdikleri (Yerel
Yönetim ve Denetim, 2001/10, s. 12-19).
261 – fienocak, Kemal : Sanatçı Eserlerinin Sigortalanmasında Ortaya Çıkan Bazı
Hukuki Meseleler (Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet
Hukuku Dergisi, 2001/4, s. 106-119).
262 – Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (Düzenleyen)
: İlim ve Edebiyat Eserlerinde Çoğaltma-Yayma Haklarının İhlali
ve Bunun Sonuçları Paneli, Ankara 2000 (55 s.).
263 – Uslu, Ramazan : Türk Fikir ve Sanat Hukukunda ‘Eser’ Kavramı
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
264 – Üstün, Gürsel : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 4630 Sayılı Kanun
ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz (İstanbul Barosu Dergisi
2001/1, s. 139-228).
265 – Üstün, Gürsel : Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 4630 Sayılı Kanun
ile Yapılan Değişiklikler ve Eleştirilerimiz (İstanbul Barosu Dergisi,
2001/1, s. 139-228).
266 – Vural, Mahmut : Özel Matrah fiekilleri (Vergi Dünyası, 2001/237, s.
36-45).
267 – Yıldırım, Ayça Akkayan : 4630 Sayılı Kanun Değişikliği ve Geliş-
meler Işığında “Sinema Eseri” ve “Sinema Eser Sahipliği” (Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C. 1, s. 1-
45).
268 – Yılmaz, Kazım : Telif Kazançlarında KDV Açısından Vergi Sorumlusunun
Sorumluluğunun Sınırı (Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog,
2001/157, s. 20-24).
269 – Yüksel, Mehmet : Fikri Mülkiyet Haklarının Tarihsel Temelleri (Ankara
Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2001/2, s. 89-
108).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın