7-İnternet Elektronik hukuku

Elektronik ve Internet hukuku bibliyografyası:

270 – Altınışık, Ulvi : Elektronik Sözleşmelerde Sözleşmenin Kuruluşu ve
fiekil (Yüksek Lisans Tezi) 2001.
271 – Avcı, Özcan : Demode Olmuş Bilgisayar Programlarının Değerlemesi
(Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog Dergisi, 2001/161, s. 86-90).
272 – Baysel, Sıdıka (Çev.) : Gelişmekte Olan Bir İnternet Kentinde Siber
Hukukunun Yokluğu – İstenmeyen Sonuçlar (Ankara Barosu Dergisi,
2001/4, s. 183-187).
273 – Büyükbalkan, Uğur : E-Devlet (Mali Çözüm, 2001/55, s. 5-22).
274 – Çelik, Adil Giray : İnternette Hukuk Siteleri (Ankara Barosu Dergisi,
2001/1, s. 209-218).
275 – Çilkoparan, Yusuf : Elektronik Ticaret ve Vergi (Vergi Dünyası,
2001/243, s. 211-229).
276 – Das, Orijit (Çev.: Melek Dilşen Seymenoğlu) : Ön Belleğe Alma –
Hukuki Sorunlar (Ankara Barosu Dergisi, 2001/4, s. 175-181).
277 – Erdengi, T. Bora : Elektronik Ticaret ve Gümrük İdarelerine Vergiler
Açısından Muhtemel Etkileri (Gümrük Dünyası, 2001/29, s. 10-
21).
278 – Gaffrey, John – Nolan, Vincent (Çev.: Saadet Özfırat) : İrlanda
Elektronik Ticaret Yasası (Ankara Barosu Dergisi, 2001/3, s. 157-
161).
279 – Gün, Mehmet : Bilgisayar Programlarının Eser Olarak Korunması
(Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları, Ankara 2001, s. 95-127).
280 – Hoşgör, A. Evren : İnternet ve Demokratik Katılım (Mülkiye,
2001/230, s. 185-206).
281 – Memiş, Tekin : Hukuki Açıdan Kitlelere E-Posta Gönderilmesi (Atatürk
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, AÜHF’nin 10.
Öğretim Yılına Armağan, Erzincan 2001, s. 431-444).
282 – Sarıkaya, İrfan : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Getirdikleri
ve Getiremedikleri (Vergi Dünyası, 2001/240, s. 32-40).
283 – Sevimli, K. Ahmet : Elektronik Sözleşmeler ve ABD Elektronik İmza
Yasası (Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul
2001, C. 2, s. 1023-1041).
284 – Sezgi, Önder : Mevzuatımızda Yeni Bir Müessese : Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri (Vergi Dünyası, 2001/240, s. 59-66).
285 – Sınar, Hasan : İnternette İşlenen Suçlardan Doğan Ceza Sorumluluğu
(Yüksek Lisans Tezi) 2001.
286 – Sınar, Hasan : İnternet Rejimi ve Düzenleme Sorunu (Adalet Yüksekokulu
20. Yıl Armağanı, İstanbul 2001, s. 201-216).
287 – Sırabaşı, Volkan : İnternet ve Özel Hukuk (Bilişim Suçları Paneli,
Ankara 2001, s. 62-81).
288 – Soydan, Billur Yaltı : E-İmza ve E-Belge: Kağıtsız ve Mürekkepsiz
Dünyada Hukuk (Vergi Sorunları Dergisi, 2001/151, s. 127-135).
289 – Uçak, Fahri : Say 2000 i Projesi ve Düşündürdükleri Mali Hukuk,
2001/93, s. 41-47).
290 – Yıldırım, Mustafa F.: Hukuki Açıdan Bilgisayar Programlarında
2000 Yılı Sorunu (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Arma-
ğanı, İstanbul 2001, s. 1039-1063).
291 – Yılmaz, Süleyman : İnternet Aracılığı ile Yapılan Satım Sözleşmesi
(Yüksek Lisans Tezi), 2000.

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın