Yazar arşivleri: admin

Maaş Haczi

Maaşa haciz konulur mu? Maaş haczi nedir, nasıl yapılır, oranı nedir? Borçlunun maaşının 1/4 ü oranında haciz uygulanabilir. Şayet borçlunun muvafakatı varsa maaşın 1/4 ünden daha fazlasına da haciz konabilir. Kesilen maaş icra dairesine gönderilerek, alacaklı veya vekiline ödenir. Borç, … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 1 yorum

Ihtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz nedir? Nasıl Yapılır? Hacizden farklı olarak ihtiyati haciz talebi icra dairesinden değil, borçlunun kaçması ihtimalinin bulunduğu durumlarda mahkemeden istenebilir. Bu durumda borçluya tebligat yapılmaz. Her alacağa ihtiyati haciz yapılmaz. Belgeye veya ilama dayanan alacaklarda mahkeme ihtiyati haciz kararı … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Haciz nedir, nasıl konulur?

Hangi durumlarda haciz konur? Borcunu ödemeyen borçlu, alacaklı avukatının icra takibine geçmesi üzerine süresi içinde itiraz etmez veya borcu ödemezse, alacaklı veya vekili, borçlunun menkul veya gayrimenkul mallarına ve 3.cü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulmasını isteyebilir.

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Haczedilen mallara ne olur?

Haczedilen mallar ne yapılır? Haczetmek borçlunun mallarını götürmek değildir. Dilenirse yeddiemin olarak mallar borçluya ve bir başkasına emanet olarak bırakılabilir. Alacaklı veya vekili borçlunun mallarının muhafazasını (bir yeddiemine götürülmesini) isteyebilir. Bu durumda haczedilen mallar yeddiemin deposuna götürülür ve satış işlemleri … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Hangi Mallar Haczedilebilir?

Hangi Mallara haciz uygulanabilir? Bilgi: Hacizin uygulandığ ev Borçlunun anne veya babası ile birlitke oturduğu ev olması o evde haciz yapılmayacağı anlamına gelmez. Evdeki eşyaların 3.kişilere ait olduğu iddiası haciz tutanağına işlenir. Fatura ve belgeleri ibraz ederek istihkak iddiasında bulunmak … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Osmanlı devletinde Ceza Yargılama Hukuku

OSMANLI DEVLETI CEZA YARGILAMASI Avrupa’da, 18. asra kadar sanık ile suçlu birbirine karıştırılır, sanığın suçsuz olması ihtimali gayeye aykırı sayılırdı. 18. asrın ikinci yarı­sında, zamanın felsefi ve liberal akımlarının tesiri ile, sanığın korunması saf­hasına ulaşıldı. Bu şekilde, devlet kudretinin kötüye … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Osmanlı Hukukunda Medeni Yargılama hukuku

OSMANLI DEVLETINDE MEDENI YARGILAMA HUKUKU: Osmanli Şer’iyye Mahkemeleri’nde hukuk ve ceza ayrımı yoktu. Mahkeme­ler hem her türlü yargılama hem de noterlik işleriyle uğraşırlardı. Osmanlılarda medeni yargılamanın işleyişi: A- Yetki Hakimlerin yargılama yetkileri, coğrafi bakımdan sınırlan­dırılırdı. Bu, idari kuruluş sınırlarına göre … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Osmanlı Devletinde Yargı ve Adliye Personeli

OSMANLI’DA YARGIDA GÖREV YAPAN MEMURLAR Yargı denince akla ilk önce hakimler gelir. Bunlar, çalışmaları esnasında bir çok kişi­nin yardımına ihtiyaç duyarlar. Osmanlı devleti hakimleri ve yargılamada görev alan yardımcı ele­manları şunlardır;   A- Hakimler Hakim, yargılama görevini yürüten asıl memurdur. Hakimin her … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Osmanlı Hukukunun Yazılı Kaynakları

I- OSMANLI HUKUKUNUN YAZILI KAYNAKLARI Osmanlı Devleti’nde İslam Hukukunun önde gelen mezheplerinden Şafii, Ma­liki ve Hanbeli mezheblerine bağlı vatandaşlar olmakla beraber halkın çoğu Ha­nefî mezhebine mensuptu. Bu yüzden hakimler, Hanefi mezhe­bine göre hüküm vermek üzere görevlendirilirlerdi. Padişahın emriyle diğer üç … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 yorum

Türk Hukuk Sözlüğü

İnternetteki en iyi Türk hukuk lügatı (hukuk sözlüğü) şu an için yine Hukuki net sitesinde bulunuyor. Hukuk Sözlüğü içeriğinde Türkçe hukuk terimleri alfabetik olarak sıralanmış ve karşılığında sözcükün ne anlama geldiği tanımlanmış. Hukuki net hukuk sözlüğünde ayrıca hukuk terimleri içinde arama … Okumaya devam et

Hukuk Sözlükleri kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 1 yorum