Kategori arşivi: Yararlı Hukuk Bilgileri

Türk Ceza Kanunu Madde ve Gerekçeleri

Türk Ceza Kanunu Madde ve Gerekçeleri listesi ile maddelerde bulunan cezalar bir çok suç tipi için 5237 sayılı TCK’ da ayrı bir şekilde düzenlenmiştir. Bilindiği üzere Türk Ceza hukukunun bir numaralı prensibi “kanunsuz suç oluşmaz, suçsuz ceza olmaz.” olduğuna göre yasada … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Parmak izi

Türk hukuk mevzuatı yönünden parmak izi almaya yetkili kurum ve kuruluşlar ile bu yetkiye haiz olanların parmak izi alma işlemi sırasında uygulayacakları usul ve esaslar oldukça merak edilen konulardır. Parmak izi konusunda sıkça sorulan sorular ise şunlardır: Kamu kurum ve … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Idari Yargı itiraz mercileri

IDARI YARGIDA ITIRAZ MERCILERI 1- Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının itiraz mercii olduğu haller : Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında Danıştay dava dairelerince verilen kararlara karşı, konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına itiraz edilebilir. (2577/27-6) … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Haciz Nasıl Kaldırılır?

Haciz Nasıl Kalkar? Borcun ödenmesi halinde, Alacaklı veya avukatının talebi üzerine haciz Icra Müdürlüğü tarafından kaldırılabilir. Ayrıca Icra ve Iflas kanununda yazan satış isteme süresinde haczedilen mallar hakkında satış istenmemiş ise İcra dairesinden hacizin kaldırılması talep edilebilir.

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Haciz Nasıl Yapılır?

Haciz işlemi nasıl gerçekleşir? Kesinleşen icra takibine veya bir mahkeme kararına istinaden, Icra Müdürlüğü vasıtasıyla icra memuru, dilerse alacaklı veya avukatı, gerektiği takdirede çilingir ve Polis eşliğinde haciz yapılarak, borçlunun malları üzerinde haciz işlemi yapılır. Bu işlemde bulunan avukat da … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Maaş Haczi

Maaşa haciz konulur mu? Maaş haczi nedir, nasıl yapılır, oranı nedir? Borçlunun maaşının 1/4 ü oranında haciz uygulanabilir. Şayet borçlunun muvafakatı varsa maaşın 1/4 ünden daha fazlasına da haciz konabilir. Kesilen maaş icra dairesine gönderilerek, alacaklı veya vekiline ödenir. Borç, … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | 1 yorum

Ihtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz nedir? Nasıl Yapılır? Hacizden farklı olarak ihtiyati haciz talebi icra dairesinden değil, borçlunun kaçması ihtimalinin bulunduğu durumlarda mahkemeden istenebilir. Bu durumda borçluya tebligat yapılmaz. Her alacağa ihtiyati haciz yapılmaz. Belgeye veya ilama dayanan alacaklarda mahkeme ihtiyati haciz kararı … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Haciz nedir, nasıl konulur?

Hangi durumlarda haciz konur? Borcunu ödemeyen borçlu, alacaklı avukatının icra takibine geçmesi üzerine süresi içinde itiraz etmez veya borcu ödemezse, alacaklı veya vekili, borçlunun menkul veya gayrimenkul mallarına ve 3.cü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulmasını isteyebilir.

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Haczedilen mallara ne olur?

Haczedilen mallar ne yapılır? Haczetmek borçlunun mallarını götürmek değildir. Dilenirse yeddiemin olarak mallar borçluya ve bir başkasına emanet olarak bırakılabilir. Alacaklı veya vekili borçlunun mallarının muhafazasını (bir yeddiemine götürülmesini) isteyebilir. Bu durumda haczedilen mallar yeddiemin deposuna götürülür ve satış işlemleri … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Hangi Mallar Haczedilebilir?

Hangi Mallara haciz uygulanabilir? Bilgi: Hacizin uygulandığ ev Borçlunun anne veya babası ile birlitke oturduğu ev olması o evde haciz yapılmayacağı anlamına gelmez. Evdeki eşyaların 3.kişilere ait olduğu iddiası haciz tutanağına işlenir. Fatura ve belgeleri ibraz ederek istihkak iddiasında bulunmak … Okumaya devam et

Yararlı Hukuk Bilgileri kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın