5-Eğitim Üniversite

Eğitim ve Üniversite bibliyografyası

184 – Acabey, M. Beşir : Hukuk Fakültelerinde Eğitim Hakkında Düşünceler
(Prof. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, c.
2, s. 1105-1111).
185 – Alar, Halis : Çağdaş Türk Eğitimi Açısından Üniversite-Kütüphane
İlişkisi Üzerine Bir İnceleme (Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları
Enstitüsü Dergisi, 2001/Özel Sayı, s. 321-333).
186 – Alkan, Ahmet Turan : Medreseden Üniversiteye Akademik Hayatımızın
Karabahtı (Düşünen Siyaset, 1999/2, s. 33-37).
187 – Alkan, Cevat : Gençlerin Eğitimi (Çağdaş Eğitim, 2001/280, s. 15-
18).
188 – Ardıç, Kaya : Türkiye’de İktisat Öğretimi Nasıl Olmalı? (İktisat Dergisi,
2001/415, s. 26-27).
189 – Arslan, Hasan : Akademik Kalite Niçin Değerlendirilmeli? (Bilim ve
Teknik, 2001/407, s. 84-85).
190 – Aydın, Vahdettin : Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının Hukuki Statüsü
(Doktora Tezi), 2001.
191 – Başkaya, Fikret : Üniversite, Bilim, İktidar (Düşünen Siyaset,
1999/2, s. 57-66).
192 – Berber, fiakir : Sivil Toplum Kuruluşları ve Türk Eğitim Sistemi
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekoukul Dergisi,
2000/4, s. 119-154).
193 – Candoğan, Galip : Köy Enstitüleri Sistemi, Konya 1999 (182 s.).
194 – Çetin, Halis : Devlet, İdeoloji ve Eğitim (Cumhuriyet Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2001/2, s. 201-211).
195 – Engelli ya da Engelsiz Tüm Bireylerin Eğitim Hakkı Vardır (Diyanet,
2001/132, s. 25-29).
196 – Erozan, Boğaç : Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bilgiler Okulu’na Hukuk
Derslerinde ‘Devlet’ Kavramı (Mülkiye, 2001/231, s. 37-44).
197 – Ertuğrul, Feyzullah : Köy Enstitüleri Sistemi ve Düşündürdükleri:
(Siyasal Yazılar), Ankara 2001 (170 s.).
198 – Gözler, Kemal : Cumhurbaşkanı-YÖK Çatışması (Ankara Barosu
Dergisi, 2001/1, s. 37-58).
199 – Güneş, Hasan : Yükseköğretim Kurumunda Örgütsel Büyüme ve Yenileşme
(Çağdaş Eğitim, 2001/272, s. 39-44).
200 – Hacaloğlu, A. Hilmi : Üniversite Reformunda Bir Dönüm Noktası
‘Alman Hocaların’ Türkiye Macerası (Popüler Tarih, 2001/8, s. 76-
79).
201 – (Düzenleyen) Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkîlap
Tarihi Enstitüsü : Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet
Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara 2001 (369
s.).
202 – Hacıoğlu, Caner : Adalet Reformu İçinde Hukukçuların Yetiştirilmesinde
Klinik Eğitim Zorunluluğu ve Klinik Eğitim Anlayışı (Atatürk
Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001/1-4, s. 91-94).
203 – Halman, Talat : 21. Yüzyılda Üniversite ve Kültür, Ankara 2001 (26
s.).
204 – Kırca, İsmail : Bilimsel Araştırma Sonuçlarının Yayımlanması – Haksı
z Rekabet ve İfade Özgürlüğü (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65.
Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, s. 439-465).
205 – Kirby, Fay (Yay. Haz. Engin Tonguç) : Türkiye’de Köy Enstitüleri,
Ankara 2001 (419 s.).
206 – Köse, Ahmet H. – Öncü, Ahmet : Mühendis Yöneticiler ve İşçi Mühendisler:
Türkiye’deki Mühendislerin Sınıfsal Katmanlaşmasında
Üniversite Eğitiminin Rolü (Mülkiye, 2001/230, s. 167-184).
207 – Kula, Onur Bilge : Aydınlanma Felsefesinde Üniversite Kavramı
(Düşünen Siyaset, 1999/2, s. 43-55).
208 – Onagı, Akihiro (Çev. Hakan Hakeri) : Japonya’da Hukuk Eğitimi
(KHukA, 2001/2, s. 55-63).
209 – Özbayoğlu, Erendiz : İmparator Theodosius Tarafından İstanbul’da
Kurulan Üniversite Hakkında (Düşünen Siyaset, 1999/2, s. 39-42).
210 – Özipek, Bekir Berat : Akademik Özgürlüğün Anlamı ve Gerekliliği
(Liberal Düşünce, 2001/24, s. 185-195).
211 – Özkan, Mustafa – Esin, Osman – Tören, Hatice (Haz.) : Yüksek Öğ-
retimde Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım, İstanbul 2001 (924 s.).
212 – Özkan, Ufuk : Mülkiyeti Üniversitelere Ait Taşınmazlar (Mali Hukuk,
2001/91, s. 21-24).
213 – fiahin, Cengiz : Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren Öğrencilerin Sosyal Beceri
Düzeyleri (Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2001/2,
s. 435-448).
214 – Taşdemirci, Ersoy : Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı
Okullar (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
2001/10, s. 13-28).
215 – Uzaktan Eğitim ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkındaki Kanun (Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Dergisi, 2001/1, s. 1-9).
216 – Varol, Asaf : İletişim Fakülteleri ve Sorunlar (Selçuk İletişim, 2001/4,
s. 3-9).
217 – Vural, A. Murat : Basın, Kamuoyu ve Üniversite (Kurgu, 2000/17, s.
117-126).

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın