Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na adalet ve hukuk sistemi nedeniyle gelen şikayetler

Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na 4 Ağustos 2007-1 Ekim 2008 tarihleri arasında en çok şikayet yargı kararları ve cezaevleriyle ilgili yapıldı.

Gelen şikayetler arasında 620 ile yargı kararlarından memnuniyetsizlik ilk sırada yer alırken cezaevlerindeki koşullar ve mahkumlara yönelik muamelelerle ilgili de 591 başvuru yapıldı. Komisyona ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri ile kamu personelinin hizmetten yararlananlara yönelik tutumlarından şikayeti içeren 215 başvuruda bulunuldu.

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 4 Ağustos 2007-1 Ekim 2008 tarihleri arasını kapsayan 1 ve 2.nci dönem faaliyet raporunda, komisyona yapılan başvurular hakkında bilgi verildi. Rapora göre, komisyona sözkonusu dönemde 2 bin 366 adet başvuru yapılırken bunlardan bin 648’i sonuçlandırıldı. 513 başvuru işlemde bulunurken, 205 başvuru ile ilgili de henüz işlem başlatılmadı. Komisyona yapılan başvuruları ise askerlikle ilgili sorunlardan, cezaevleri koşulları ve kötü muameleye, emeklilerin sorunlarından eski hükümlülerin sorunlarına, gayrimenkul sorunlarından şehit, dul ve yetimlerin sorunlarına, göçmen sorunlarından Güneydoğu sorunlarına, işçi sorunlarından gözaltında işkence ve kötü muameleye, memurların sorunlarından özürlülerin sorunlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik şikayetlerden yardım taleplerine ve yargıya ilişkin sorunlara kadar pek çok konu oluşturdu.

MAHKEME KARARLARI ŞİKAYET KONUSU

Raporda yer alan verilere göre 1 ve 2.nci dönemde en çok şikayet yargı kararlarına ilişkin oldu. 620 adet yargı kararlarından memnuniyetsizliği ifade eden dilekçe, İnsan Hakları Komisyonu’na ulaşırken, şikayet konuları da “alınan cezadan memnun olmama, soruşturmanın ve yargılamanın gerektiği gibi yapılmadığı iddiası, yargı makamlarının yargılama sırasında taraflı davrandıkları iddiası ve yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” oldu. Kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı nedeniyle komisyonun herhangi bir işlem yapamadığı başvurulardan 457`sini yargı kararlarından memnuniyetsizlik, 52`sini salıverilme talebi, 34`ünü yargı sürecine ilişkin sorunlar, 29`unu davanın sonuçlandırılması talebi, 20`sini Bireysel af ve cezanın ertelenmesi talebi, 9`unu duruşmaya katılma ve avukat talebi, 8`ini mahkeme kararının uygulanması talebi, 5`ini genel af talebi, 5`ini yeniden yargılanma talebi, 1`ini de TCK`da değişiklik talebi oluşturdu.

ADİL YARGILANMA İNSAN HAKKI

Raporda, soruşturmanın ve yargılamanın gereği gibi yapılamaması ve uzun sürmesinin kişilerin adil yargılanma haklarının ihlal edilmesine neden olduğuna dikkat çekilerek, `Bu nedenle ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tazminat ödemeye mahkum edilerek ülkemizin hem insan hakları konusunda prestij hem de maddi kaybı söz konusu olmaktadır. Komisyonumuz, adil yargılama hakkının ihlalinin önüne geçilmesi için önlemlerin alınmasının gerekliliğini bir insan hakkı olarak kabul etmektedir` denildi.

CEZAEVİ ŞİKAYETLERİ 2. SIRADA

Komisyon raporuna göre yapılan başvurularda 591`le cezaevlerindeki koşullar ve mahkumlara yönelik kötü muamele ikinci sırada yer aldı. Cezaevleriyle ilgili şikayetlerin konularını ise `mahkumların ortak etkinliklere katılma haklarının ihlal edildiği, cezaevlerinde ciddi sağlık sorunlarının yaşandığı, kurumda tedavilerinin aksatıldığı, sağlık hizmetlerinin sunumunda yetersizliklerin bulunduğu, mahkumların tedavilerinin yapılmadığı, cezaevlerinin aşırı kapasite ile faaliyet gösterdiği, idare tarafından karşılanması gereken ihtiyaçların karşılanmadığı, Türkçeden farklı dillerde yazdıkları mektupların gönderilmediği, telefonda Türkçe dışında bir dille konuşmalarına izin verilmediği, kütüphaneden, ortak kullanım alanlarından ve diğer sosyal etkinliklerden yararlanmalarının engellendiği, F tipi cezaevlerinin tecride neden olduğu, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları` iddiaları oluşturdu. Komisyon raporunda ise Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince hazırlanan 2007 tarihli genelgenin tam olarak uygulanması istendi.

POLİSİN ÖZLÜK HAKLARI YETERSİZ

Komisyon raporunda, yapılan başvuruların önemli bir kısmının da kamu kurumlarının işlemleri ve kamu görevlilerinin tutumlarına ilişkin olduğu kaydedildi. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarının işlemleri ile kamu personelinin hizmetten yararlananlara yönelik tutumlarına ilişkin 215 adet şikayet başvurusu yapıldı. Raporda ise `Son yıllarda başta güvenlik güçleri olmak üzere tüm kamu görevlilerinin insan hakları konusunda bilinçlendirilmelerine yönelik eğitim programlarına yer verildiği bilinmektedir. Bu programların yoğunluğunun arttırılmasının insan hakları bilincinin yerleşmesi bakımından hayati önem taşıdığına şüphe yoktur. Bunun yanında güvenlik güçlerinin zor çalışma koşulları, fazla mesai ve özlük haklarının yetersizliği gibi sebeplerin de çeşitli önlemler alınıp giderilmesi güvenlik güçlerinden kaynaklı insan hakkı ihlallerinin önüne geçilmesini sağlayabilir` görüşüne yer verildi.

ADALET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE KOMİSYON KURULMALI

Komisyonun faaliyet raporunda insan hakları ihlallerine yol açan yasal düzenlemelerin de gözden geçirilerek hızla hukuk sisteminden ayıklanması istendi. Raporda `komisyonumuz bu çerçevede hükmen tutuklu bulunanların, hükümlüler gibi şartlı salıvermeden yararlanamamalarının bir hak ihlali olması dolayısıyla kanunda gerekli değişikliğin yapılabilmesi için bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Bu ve buna benzer konular için Adalet Bakanlığı bünyesinde bir komisyon oluşturularak mevzuattaki bu tür düzenlemeler ayıklanmalıdır` denildi.

Kaynak: ANKA

Bu yazı Türk Hukuk Sistemi kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın