Kategori arşivi: Türk Hukuk Tarihi

Osmanlı devletinde Ceza Yargılama Hukuku

OSMANLI DEVLETI CEZA YARGILAMASI Avrupa’da, 18. asra kadar sanık ile suçlu birbirine karıştırılır, sanığın suçsuz olması ihtimali gayeye aykırı sayılırdı. 18. asrın ikinci yarı­sında, zamanın felsefi ve liberal akımlarının tesiri ile, sanığın korunması saf­hasına ulaşıldı. Bu şekilde, devlet kudretinin kötüye … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Osmanlı Hukukunda Medeni Yargılama hukuku

OSMANLI DEVLETINDE MEDENI YARGILAMA HUKUKU: Osmanli Şer’iyye Mahkemeleri’nde hukuk ve ceza ayrımı yoktu. Mahkeme­ler hem her türlü yargılama hem de noterlik işleriyle uğraşırlardı. Osmanlılarda medeni yargılamanın işleyişi: A- Yetki Hakimlerin yargılama yetkileri, coğrafi bakımdan sınırlan­dırılırdı. Bu, idari kuruluş sınırlarına göre … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Osmanlı Devletinde Yargı ve Adliye Personeli

OSMANLI’DA YARGIDA GÖREV YAPAN MEMURLAR Yargı denince akla ilk önce hakimler gelir. Bunlar, çalışmaları esnasında bir çok kişi­nin yardımına ihtiyaç duyarlar. Osmanlı devleti hakimleri ve yargılamada görev alan yardımcı ele­manları şunlardır;   A- Hakimler Hakim, yargılama görevini yürüten asıl memurdur. Hakimin her … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 1 yorum

Osmanlı Hukukunun Yazılı Kaynakları

I- OSMANLI HUKUKUNUN YAZILI KAYNAKLARI Osmanlı Devleti’nde İslam Hukukunun önde gelen mezheplerinden Şafii, Ma­liki ve Hanbeli mezheblerine bağlı vatandaşlar olmakla beraber halkın çoğu Ha­nefî mezhebine mensuptu. Bu yüzden hakimler, Hanefi mezhe­bine göre hüküm vermek üzere görevlendirilirlerdi. Padişahın emriyle diğer üç … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | 1 yorum

Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşu ve ilk Günleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Kuruluşu ve İlk Günleri Türk Hukuk Tarihi ve Türk hukuku eğitimi için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşunun çok büyük bir önemi vardır. İstanbul’un eski başkent olması ve İstanbul ekolüne karşı Ankara’nın başkent olması, Ankara ekolünün ve … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türk Hukuk tarihi bakımından Devlet Arşivlerinden istifade imkanları

TÜRK HUKUK TARİHİ BAKIMINDAN DEVLET ARŞİVİNDEN İSTİFADE İMKANLARI – Prof. Dr. Coşkun Üçok Henüz emekleme devrine yeni girmiş bulunan Türk Hukuk Tarihi araştırmaları için Başbakanlık Devlet Arşivinin sinesinde sakladığı evrak, ve vesikalar sınırsız bir kaynak teşkil etmektedir. Arşivdeki tasnif işi … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türk Hukuk Tarihi Literatürü

Türk hukuk tarihi literatürünü ele alan yazılar -kendi aralarındaki muhteva bütünlüğü dikkate alınarak-; alana ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan yazılar, Osmanlı ve Türk hukuk tarihinin kaynakları konu edinen yazılar, Osmanlı ve Türk hukuk tarihindeki hukuki gelişmelerin kronolojik olarak ele alındığı yazılar, … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Hukuk Tarihi Açısından Osmanlı Arşivi

HUKUK TARİHİ AÇISINDAN OSMANLI ARŞİVİ   Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü   1. Genel Olarak Bir hukuk sistemi ancak tatbik edilirse bütün yönleriyle anlaşılır. Hukuk tarihimizin 986 senesini teşkil eden İslam Hukukunun tatbikat örnekleri, bütün yönleriyle sadece … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Türk Hukuk Tarihi ve hukuk düzeni

Bilinen ilk Türk Devleti’nden bu yana Türk Milleti’nin Hukuk Duzeni ile ilgili bilgiler Islamiyetten önce Türk Hukuk ve Devlet Yapısı : Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malıdır. Hun Imparatoru Mete ülkeyi üc kısıma ayırmış, batıda Tigin, merkezde Hakan ve doğuda … Okumaya devam et

Türk Hukuk Tarihi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 1 yorum