Türk Hukuku Bibliyografyası

Türk hukuku bibliyografyası:

1- GENEL KAMU HUKUKU
– Devlet Teorisi
– Genel Olarak Siyasal Düşünceler ve Hareketler
– Türkiye’de Siyasal Düşünceler ve Hareketler
– Siyasi Rejimler
– İnsan Hakları Genel Teorisi

2- ANAYASA HUKUKU / ANAYASA YARGISI

3- İDARE HUKUKU / İDARİ YARGI
Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
– Eğitim ve Öğretim / Yüksek Öğrenim 
– Şehircilik, İmar ve İskan
– Kolluk
– Trafik
– Turizm

4- DEVLETLER UMUMİ HUKUKU
– Milletlerarası Kuruluş ve Örgütler
– Uluslararası Andlaşmalar
– Savaş ve Barış Hukuku

5- CEZA HUKUKU / CEZA USUL HUKUKU
Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
– Milletlerarası Ceza Hukuku
– İnfaz Rejimi
– Askeri Ceza Hukuku
– Çocuk Suçluluğu
– Kriminoloji

6- ADLİ TIP

7- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
– Milletlerarası İş Hukuku
– İşsizlik, İş ve İşçi Bulma

8- MEDENİ USUL HUKUKU

9- İCRA VE İFLAS HUKUKU

10- MEDENİ HUKUK
– Genel İlkeler
– Kişiler Hukuku
– Aile Hukuku
– Miras Hukuku
– Eşya Hukuku
– Mukayeseli Medeni Hukuk
– Toprak Hukuku
– Orman Hukuku
– Tarım ve Toprak Reformu

11- BORÇLAR HUKUKU

12- TİCARET HUKUKU
– Ticaret Şirketleri
– Kıymetli Evrak
– Sigorta Hukuku
– Deniz Ticaret Hukuku
– Hava Hukuku

13- DEVLETLER ÖZEL HUKUKU
– Kanunlar İhtilafı
– Vatandaşlık 
– Yabancılar Hukuku
– Anlaşmalar

14- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU
Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
– Fikir Ve Sanat Eserleri
– Eski Eserler Hukuku
– Basın Hukuku

15- VERGİ HUKUKU / VERGİ YARGISI

16- MALİYE

17- ROMA HUKUKU

18- HUKUK TARİHİ
– Genel Hukuk Tarihi
– İslam Hukuku
– Türk Hukuk Tarihi

19- HUKUK FELSEFESİ / HUKUK SOSYOLOJİSİ
Adı geçen hukuk dalının kapsamına giren genel konuların yanı sıra aşağıda belirtilen alt başlıklarda bu bölüm içinde düzenlenmiştir.
– Hukuk Başlangıcı
– Hukukun Genel İlkeleri

20- ÇEVRE HUKUKU

21- MUKAYESELİ HUKUK

22- YARGI ÖRGÜTÜ

23- AVRUPA BİRLİĞİ

24- EKONOMİ/KREDİ/PARA/MUHASEBE/GÜMRÜK

25- BANKA HUKUKU

Bu yazı Bibliyografya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın